Page:Sibu Congkan1866-阮元-揅經室集-20-10.djvu/93

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  重修旌忠廟記

揚州舊城旌忠廟祀宋統制魏公俊王公方康熙閒

鹽政曹楝亭修之朱檢討撰碑文載在曝書亭集

余謁廟廟毁甚𧰼亦壞碎求檢討碑不可得豈當時

未刻石𫆀嘉慶十二年秋予鳩工重修之立其𧰼設

其主與知古好義者同祭而落之

  重修郝太僕祠記

江都郝太僕明末守房山死流寇之難䘏諡甚備載

在明史及表忠錄者詳矣祠在蓮花橋南法海寺旁

嗚呼平山十里笙歌畫舫四時不絕其來祠下拜而