Page:Sibu Congkan1871-阮元-揅經室集-20-15.djvu/84

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


生處卽是四花中一花

  將由豫章赴中州過廬山作

廬山高連天上雲雲天與山殊不分香鑪峯裏雲

氤氲朝霞暮靄何紛紛香鑪峯在嶺半嶺高于峯且嶺勢阿曲向西北而峯

居其中其形殊不似香鑪但其中雲氣常滃生如香烟之出鼎乃悟古人所以命名者以雲肖出

我行百里廬山麓遠嶺靑靑近峯綠東林秋落白

蓮花𨚫向溪南望山北余家舊藏文徵仲摹李伯時白蓮社圖此圖畫法出

于晉唐舊本尙非伯時所剏社倚崇山溪遶其外今東林寺在溪北而寺後無崇山殊不似此圖余

在寺門望山久之乃悟晉蓮社乃北向背山者向南而望與圖酷似今東林寺與之相反矣

北香山舊草堂惟畱古木森豫章香山草堂已無一椽惟畱唐木