Page:Sibu Congkan1926-徐陵-玉臺新詠集-3-3.djvu/39

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


錦衣玉作匣安念昔日枯樹枝不學御山南嶺桂

至今載年猶未知

  擬樂府

  長相思          張牽

長相思名離别美人之遠如雨絶獨延佇心中結

望雲雲去逺望鳥鳥飛㓕空望終(⿱艹石)斯珠淚不能

長相思久别離所思何在(⿱艹石)天垂鬱陶相望不得

知玉階月夕映羅帷風夜吹思長不能寐坐望天

河移