Page:Sibu Congkan1926-徐陵-玉臺新詠集-3-3.djvu/48

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


春心誰忍相思不相見

試看機上交龍錦還瞻庭裏合歡枝映日通風影

朱幔飄風摇華度金池不聞離人當重合唯悲合

罷㑹成離

門前楊柳亂如絲直置佳人不自持適言新作裂

紈詩誰悟今成織素辭

日暮徙𠋣渭橋西正月凉月與雲齊(⿱艹石)使月光無

近遠應照離人今夜啼

   春别四首         蕭子顯

飜鶯度燕双比翼楊柳千條共一色但看陌上携