Page:Sibu Congkan1926-徐陵-玉臺新詠集-3-3.djvu/54

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   秋日白紵曲

白露欲凝草色黃金琯玉桂響洞房双心一影俱

廻翔吐情𭔃君君莫忘