Page:Sibu Congkan1926-徐陵-玉臺新詠集-3-3.djvu/8

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


今日何日搴洲中流今夕何夕與王子同舟山有

木兮木有枝心悅君兮君不知

  琴歌并序    司馬相如

  司馬相如逰臨邛富人卓王孫有女文

  君新寡竊於壁間窺之如相鼓琴歌以

  挑之曰

鳳兮鳳兮歸故鄕逰遨四海求其皇時未遇兮無

所將何悟今夕𠔃昇斯堂有艶淑女在此方室近

人遐獨我傷何緣交頸爲鴛鴦頡頡頏頏兮共翶