Page:Sibu Congkan1926-徐陵-玉臺新詠集-3-3.djvu/90

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   詠燭

堂中綺羅人席上歌舞兒待我光泛灔爲君照參

   詠筆

昔聞蘭蕙月獨是桃李年春心倘未寫爲君照情

   詠笛

柯亭有竒竹含情復抑揚妙聲發五指龍音響鳳