Page:Sibu Congkan Sanbian009-孔穎達-禮記正義-3-1.djvu/154

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


則湏禓屈繅之時則湏襲案聘

礼賔至主人厝門之外賈人東面坐

取櫝唘取櫝取圭垂繅不起而授

上介注云不言裼者賤不禓也以

人賤故不裼眀貴者垂鏁當裼也

云上介不襲執王屈綽授賔注云