Page:Sibu Congkan Sanbian009-孔穎達-禮記正義-3-1.djvu/162

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


心家事者長妾妾有子者也土不淂

呼此二木人名也不名長妾者熊氏云

土有妻二妾言長妾者謂娣也故鄭

注㛰礼娣尊姪卑義式然也

君大夫之子不敢自稱余小子至同名

正義日此以下眀孝子在喪擯者接