Page:Sibu Congkan Sanbian009-孔穎達-禮記正義-3-1.djvu/33

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


無筮是是也小事則無卜唯筮故筮人

掌九筮之名一曰筮更謂遷都邑也

二曰筮咸猶僉也謂衆心勸不也三曰筮

謂制作法式也四曰筮目謂其要自𠩄

當五曰華易謂有𠩄改也云日筮比謂