Page:Sibu Congkan Sanbian046-吳縝-新唐書糾謬-4-4.djvu/71

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 允封臨涇亦不出其地今此表則云臨淮又

 亦可疑且若弘之世系果出鶉觚則當日弘

 所封亦應不出安定臨涇之境今乃逺取竒

 章似必有說况近世史氏記人之鄕里多非

 其眞如李則隴西王則太原姚則吳興之𩔖

 昔人巳嘗譏其失今此牛氏世表恐亦同之

 兼案集韻尞字自是人姓而隋書乃唐初

 所脩去隋未逺所脩之人多隋時人其所載

 述必得其詳恐此世表後人所撰不知源因