Page:Sibu Congkan Sanbian046-吳縝-新唐書糾謬-4-4.djvu/72

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 妄相附著云爾

   朱敬則顯誅二張可疑

武后紀桓彦範敬暉等誅二張復中宗處其人

名内有庫部員外郎朱敬則

 今案敬則傳敬則當武后世巳嘗爲相罷後

 爲成均祭酒冬官侍郎鄭州刺史致仕且未

 嘗爲庫部員外郎而本傅亦不言其同誅二

 張雖有與敬暉宻議誅之之䇿然傳亦止云

 暉卒用其策亦不言敬則同臨其事也疑此