Page:Sibu Congkan Sanbian046-吳縝-新唐書糾謬-4-4.djvu/77

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


譙王重福傳云趍東都舍駙馬裴巽家

 今案唐駙馬都尉裴巽有二其一尚中宗女

 宜城公主其一尚睿宗女薛國公主今重福

 所舍之裴巽其宜城歟薛國歟不可得而知

 然意者重福卽中宗子今旣作亂必趍其所

 親姊妹之家然則無乃宜城之裴巽是邪史

 不明言特以意度之爾且又薛國初嫁王守

 一守一以開元十二年死後始再嫁裴巽以

是言之則宜城之裴必矣然則裴巽者一時