Page:Sibu Congkan Sanbian046-吳縝-新唐書糾謬-4-4.djvu/99

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   蕭俛傳

蕭俛傳云穆宗初兩河底定

 今案底字疑當爲厎

   蕭遘桓彦範等傳

蕭遘傳云迫畏不暝

桓彦範傳云髙枕而暝

李涵傳云席地以暝

 今案古字暝眠通其字當從目

   康承訓傳