Page:Sibu Congkan Sanbian088-查繼佐-罪惟錄-60-21.djvu/6

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


田産稍給太祖為宋呉國公追贈熈祖光祿大夫江南䓁

䖏行中書省平章政事柱國司徒呉國公配王氏呉國夫

人既即位追尊𥘉一公為𥙿皇帝廟𭈹熈祖夫人𥙿皇后

仁祖淳皇帝諱世珍年五十時熈祖己歾家漸落同兄夀

春王𨗇旴𣅿之五河郷配皇妣陳氏生子四長皇嫡兄重

四公南昌王生旴𣅿次重六公旴𣅿王次重七公臨濠王

次即太祖皆生五河太祖十𡻕後𨗇鍾離之東郷未㡬又

徙西鄉又徙太平郷無定居仁祖兄弟皆淳謹務脩徳仁

祖常言吾等服勤亦猶置田地即不豊𡻕常入(⿱艹石)悖理取

之如溺吏驟冨徃徃以身從之矣郷之人揖為長者太祖