Page:Sibu Congkan Sanbian141-顧炎武-天下郡國利病書-50-09.djvu/13

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


籍者特其㮣爾名是而實非於是啚SKchar角折之虗粮不可勝計而縣SKchar

欺𨼆灑派之𫞐是年丈量嘗造魚鱗啚聞之毎啚實費数金推求繕冩不

啻再三總而藏之在官未数年來胥史惡之毁棄殆盡有抱而鬻之市人

之用楮者自後飛詭復出莫可端⿰亻児 -- 倪即如萬曆三十一年鄉民金某身為

SKchar書一旦欺𨼆田六百餘畆灑派衆户已則隂食其胥而令一縣窮民代

之稅後同事者訟其奸竟為一二縉紳所䕶脱即一以推其餘𡚁亦何可

窮詰也且其時畏法者尺土不遺奸頑者連阡多漏欲求其䇿必如縣令

馬君汝璋開濬法乎其法以一百八十丈為一里每里SKchar該田五百四十

畆内再逐一分丈塘溝若干圩埂若干基墳若干河街若干以其細数合

SKchar数然後SKchar㮣縣若干里而合筭之是或一道也聞近日江隂丈田邑

侯郝君敬用此法而加宻諸奸䘮氣惜𭛠未畢而郝以左遷罷今日足國