Page:Sibu Congkan Sanbian143-顧炎武-天下郡國利病書-50-11.djvu/12

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


務而已試之明效也今職親勘焦山一員地約率二十家家四廬於其田上一

家五口受田五十畆五家二百五十畆而中公五十畆以代官耕則五家通力

合作也而親導之以開墾上為園下為田中掘一井以三月叙載修農具四月

法種尚及時以為民先惟我同寅恊事田畆不過于一日二日則同寅至不過

于五日六日則親至而勞之區田既成種𣗳次之按志榆柳𬃅杏桑柘及槐外

而栗棃榴李桃柿松栢皆有今職亦先率此二十家之民使畆之上有廬廬之

上有山林亦家一畆而皆𣗳之以十五色本正月立春後修種諸果木栽榆柳

二月接桑果三月移石榴五月移竹嫁𬃅種𣑯杏李梅核六月鋤桑皆有其時

依時行之惟有同寅亦又如初則鳯𣗳漸包一可以佐穀蔬二可以改燧火此

種𣗳之要利故次區田

  二居民

區田種𣗳之條既設不為之定居民則民不聚民不聚則田園山林復歸子墟

今職以二十家為率家約五口五家連廬四廬連畆畆家五其畆以十五五二

百五四其五五而千家一以粒官則有二十之收官公此二十則不私其二十