Page:Sibu Congkan Sanbian143-顧炎武-天下郡國利病書-50-11.djvu/160

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


停驛也諸皆環婺而近婺尚可得而安乎婺不得安則歙休之守不固而

事愈可憂矣至於郡邑卒伍之制則猶有可議焉國𥘉之郡止以衞所

之軍拱保障迄成化間大司馬馬文昇始因衞兵耗脆更置民兵而衞兵

㡬為虗設既而民兵亦敝嘉靖乙未御史虞公因宣事復加區䖏奏請行

之可謂實矣尚無明效何也比閭族黨之法廢一切支吾皆苟道也試以

今事明之羣盗之興非盡異郡要必内蠧先為之地内蠧窺伺已熟乃始

勾引外賊此非周法之廢民無職業之明驗歟逺恃衞兵則請調遲閣無

以急民患近頼民兵則遷延遜避無以摧敵𨦟兵民既分情𫝑之趋固如

此也宜倣王文成十家牌法行之庻乎盗可弭而民可安矣