Page:Sibu Congkan Sanbian143-顧炎武-天下郡國利病書-50-11.djvu/72

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


河受白鹿䓁湖水通白洋河東流與黄水㑹其曰小河口者又上流之支

派也時徐邳以下河身卑窪以故湖水隨漲隨涸間漫及泗境尤為害不

従來固未聞有議及建隄者自黄水徙蕭縣義安山合永堌湖水流入

宿之符離溝厯邳之睢河與宿虹白鹿埠子藕湖䓁水滙為巨浸時由拖

犂溝南流入泗之安河㑹淮水為患一遇伏秋倒灌小河口白洋河由歸

仁集直東横澗四十里淜湃而下合淮湍激而泗 陵自此𡻕受患矣至

萬曆七年督河潘公季馴洞見歸仁集直東地方與高堰隄相為表裏若

不築隄禦水縱使南下匪直渰漫 陵𥨊魚鱉泗城而高堰一决即淮揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)

且不保乃檄兵道朱公東光相所為隄委官督修自是諸水悉由白洋小

河口故道復入于河即遇伏秋波漲其隄足當一面二十年來泗東之稍

得安土者多此隄之力也嗣是山東單縣黄堌口衝决南徙時决口不甚