Page:Sibu Congkan Sanbian147-顧炎武-天下郡國利病書-50-15.djvu/30

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 沮撓而奉以周旋又有若葉君心計目揣舉無遺力經營結搆無一弗

 當異者暫費而大蠲百十年來所當為而未及為者一旦從容為之騰

 口之徒屏息不敢復出一語是雖公之忠信所孚風聲所動而諸君恊

 謀宣力其功顧可誣哉故併書之石告來者俾嗣守之勿復惑於浮言

 以𮥠前人之功也○張公名敷華江西安福縣人

十八年春正月復建通濟閘 兵部侍𭅺黄瓉記曰儀真縣城東南自成

 化甲午提河工部𭅺中郭君昇䟽言于 朝置牐曰臨江曰通濟曰嚮

 水曰裏河口而通濟當其中方其置牐也閭閻駔儈之家狃于𭐏利徃

 徃浮言喧騰謂有洩水過塩之患若無事于置牐然者及牐成僅踰兩

 紀而通濟遂廢盖置之既不恊於其心則廢之適堕其計雖有訏謀逺

 識知其不可廢者亦謾無諌正聼其廢焉而已矣夫通濟之所以不可