Page:Sibu Congkan Sanbian149-顧炎武-天下郡國利病書-50-17.djvu/8

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


髙下⿰糹⿱丿㤙 -- 總数䥴石一畆不得増减絶那移之竇二便也每坵報地数雖係之

户頭必報其主名照名派銀令其自納户免攅歛之⿰扌⿳丆⺝⿱冖友-- 擾三便也河糧固名

减半然一粒不登鬻賣逃流苦何所控一行免之去包賠之累四便也豈

不為我漳民世世永頼簿池君尉張君以事實年月屬余記之語云其身

正不令而行侯端本執紀法於上委官用命於下不敢食人一菜是以成

功易易也不則有治法無治人安能盡善此人人之所耳目者非余之䛕

言也是為記 萬曆乙酉二月丈始六月完之册畢十月之交侯王姓名

良佑字又忠號柱峯庚午舉順天禮經一人金吾右衞官籍山東夀光人

囬𨺚鎮在縣東南五十里南臨御河始隋焬帝導衞輝蘇門百泉水東北

引淇滏漳洹之水為大河御以廵幸賜名御河鎮居臨漳安陽内黄魏縣