Page:Sibu Congkan Sanbian171-顧炎武-天下郡國利病書-50-39.djvu/9

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


萬曆十年 朝廷下方田之令泉惠安安溪二邑官民皆難與慮始苐均攤浮

粮於業户而己晋江令彭國光勵精集事履畆定則分上中下派産業户隨坵

叚各授一紙彚登簿籍毎畆派官米若干民米若干鈔米若干寺田之己經𢩮

買及見在寺者一㮣丈量灑派計溢額一千四百八十頃八十九畆有竒而産

米亦増五分之二即灑浮粮而均攤之不至是也人始謂惠安安溪之士民有

逺慮先見焉他縣行之亦或有遺議徳化志具言之矣然自是浮粮除免疆理

不淆争訟為之稍息而獨寺僧之與民間相告言也則積𡻕不休云先是嘉靖

中有大工之役費無所出令民間𢩮買寺田逮季年閩中中倭兵餉匱之撫按

復議寺在僧在者内将四分給僧焚修六分抽餉行之已乆萬曆十九年倭警

復聞先後廵撫復相継清查助餉乃有司奉行太過而奸僧㝷端起釁告訐紛

紛既准行查報府中申詳請将庫𭣣官帖盡行提查無庫𭣣者徴銀若干無官

帖者徴銀若干捕繋置對夢引株連民甚病之尚寳卿永春人李開藻貽書方