Page:Sibu Congkan Sanbian180-顧炎武-天下郡國利病書-50-48.djvu/12

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


焉若夫㝷漢唐之故跡未敢輕言復東勝之舊封亦難卒辦而𥙷偏

救𡚁之政其在陽和天城二路者不宜專守陽和天城而宜分據瓦

窯永嘉白羊鵓鴿之險其在左右二衞一路者不宜專守左右二衞

而宜分據黒山華皮溝牛心兎毛河之險其在平虜老營一路者不

宜專守平虜老營宜分㨿黄家山井坪紅門之險乃若偏頭寕武鴈

門三関語其地則寕武㨿両関之中當華夷之要為東西之應援實

陽方義井之門户外接八角堡内維岢嵐故設⿰糹⿱丿㤙 -- 總府以臨之居中調

度良有意焉偏頭四逼黄河與套虜僅隔水盖自渾脱飛渡以來警

報不息然山澗﨑嶇難於大舉老營東接平虜至大同邉不逺使東

西聯絡築邉固塞且屯且守則丫角墩而南陽房口而東烏用是紛

紛也舎門户而理堂室誠不得已焉耳鴈門當廣武朔州馬邑大川