Page:Sibu Congkan Sanbian206-洪適-隸釋-8-1.djvu/6

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


存者無㡬識曰𨹧遷谷變火焚風剥至

今亡其什八茲三言又世事之説也閲

斯集者可以㳺藝矣可以消世慮矣

萬曆十六年戊子秋八月後學夏邑

王雲鷺翀孺甫再識此序皆以釋作識