Page:Sibu Congkan Sanbian210-洪適-隸釋-8-5.djvu/36

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


元初六年十二月

 右賜豫州刾史馮煥詔安帝元初六年也首云告

 豫州刾史馮煥者漢詔之式如此帝紀注云漢制

 帝之下書有四一曰䇿書編簡也其制長二尺短

 者半之篆書起年月日稱皇帝以命諸侯王三公

 以罪免亦賜策而以隷書用尺一木兩行書之二

 曰制書其文曰制詔三公皆璽封尚書令印重封

 露布州郡三曰詔書其文曰告某官云如故事四

 曰誠敇其文曰有詔某官此詔云去年鮮卑連