Page:Sibu Congkan Sanbian254-李昉-太平御覽-136-021.djvu/41

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


襲擊可有大功今與争鋒恐公不能敵也士逹不從其言

因留建德守壁自率精兵逆擊義臣義臣果大破士逹於

陣前斬之乗勢追奔將圍建德守兵旣少聞士逹敗衆皆

潰散建德率百餘𮪍亡去義臣既殺士逹以爲建德不足

憂建德復還平原招集亡卒得數千人軍復大振始自稱將

軍此後隋郡縣長吏稍以城降之軍容益盛勝兵十餘萬

人十三年正月築壇塲於河間樂壽界中自稱長樂王年

號丁丑署官属於是建德進攻河間頻戰不下其後城中

食盡又聞煬帝𬒳殺郡丞王琮率士吏發䘮建德遣使吊

之琮因使者請降始都樂壽號曰金城宫自是郡縣多下

武德二年宇文化及僣號於魏縣建德即日引兵討化

及連戰大破之化及保聊城建德四面攻城䧟之建德入

城先謁隋蕭皇后與語稱臣悉収弑煬帝元謀者斬之梟