Page:Sibu Congkan Sanbian260-李昉-太平御覽-136-027.djvu/112

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


是有所尊崇或可情有淺深無容禮有踰越上然其言

又曰太平公主髙宗少女以則天所生特承恩寵𥘉永隆

年降駙馬薛紹垂拱中𬒳誣告與諸王連謀誅死則天乃

殺武攸曁之妻以配主焉公主豊碩方額廣頥多權略則

天以爲𩔖已毎預謀議神龍年誅張易之有謀進號鎮國

太平公主賞錫 --(右上『日』字下一横長出,類似『旦』字的『日』與『一』相連)不可勝紀二年置公主府時中宗韋后上

官昭容用事皆以爲智謀不及公主甚憚之公主日益豪

唐隆元年𤣥宗清内難公主又預其謀令男崇簡從之

與𤣥宗尊立睿宗公主頻著大勲益尊重加實封五千户

通前一萬户每入奏事坐語移日所言皆聽軍國大政事

必參决如不朝謁即宰臣就第議其可否公主由是驕恣

田園遍於近甸貨殖流於江淮公主懼𤣥宗英武乃連結

將相專謀異計時宰相七人五出公主門先天二年𤣥宗