Page:Sibu Congkan Sanbian263-李昉-太平御覽-136-030.djvu/38

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


漢書曰項羽立楚懷王孫心爲楚懷王都盱眙

南兖州記曰南兖州地有盬亭百二十三所縣人以漁盬

爲業略不耕種擅利巨海用致饒沃公私商運充實四逺

舳艫千計吴王所以冨國強兵而抗漢室也

圖經曰寳應縣本安冝縣即漢之平安縣地屬廣陵郡

唐書曰天寳𥘉有李氏女子旣嫁而寡爲尼名真如忽有

人自天而下以寳與之因名寳應

    濠州

十道志曰濠州鍾離郡禹貢楊州之域春秋時爲鍾離子

國戰國時屬呉𥘿置三十六郡屬九江郡漢置鍾離春秋

成十五年曰叔孫僑如㑹吴于鍾離始通吴也始與中國接

昭十四曰楚子爲舟師以略吴疆遂滅巢及鍾離

史記曰楚平王十年吴之邊邑卑梁女與楚邊邑鍾離小