Page:Sibu Congkan Sanbian268-李昉-太平御覽-136-035.djvu/9

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


𩔖此神瑞元年春置八大人官大人下置三屬官揔理万

機故丗號八公太常二年夏置六部大人官有天地東西

南北部皆以諸公爲之大人置三屬官自太祖至髙祖其

內外百官屢有减置或事出當時不爲常目如萬𮪍飛鴻

常忠直意將軍之徒是也

賈𧨏新書曰王者官人有六等一曰師二曰友三曰大臣

四曰左右五曰侍御六曰厮役知足以爲源泉行足以爲

儀表問焉則應求焉則得者謂之師智足以爲礲礪行足

以爲輔𦔳明於進賢敢於退不肖內相匡正外相楊羙謂

之友智足以謀國事行足以爲民率仁足以合上下之忻

國有法則退而守之君有難則能死之者大臣也脩身正

行不𠎝於郷曲言語談說不怍於朝廷智能不困於事業

服一介之使能合兩君之忻執㦸居前能舉君之過失不