Page:Sibu Congkan Sanbian277-李昉-太平御覽-136-044.djvu/111

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之至是文德來仲文將執之時尚書右丞劉士龍爲慰撫

使固止之仲文遂捨文德㝷悔遣人紿文德曰更有言議

可復求也文德不從遂濟仲文選𮪍渡水追之每戰破賊

文德遺仲文詩曰神䇿究天文妙筭窮地理戰勝功旣髙

知足願云止仲文荅書諭之文德燒柵而遁

唐書曰調露元年突厥阿史德温傳叛單于府所管二十

四州皆叛應之單于都護蕭嗣業率兵討之𬒳阿史德掠

其粮車兵多餓死由是大敗朝廷憂之遣禮部尚書裴行

儉爲定襄道行軍大惣管率諸軍三十万進討行儉至朔

州知賊掠嗣業粮運得勝乃爲粮車三百乗毎車伏猛士

五人持陌刀勁弩又以羸兵數百援之兼伏精兵於險阨

處虜見粮車果大至羸兵𦆵闘棄車而走賊驅車就泉井

解鞍牧馬方擬取粮車中壯士齊發虜衆大駭奔散伏兵