Page:Sibu Congkan Sanbian325-李昉-太平御覽-136-092.djvu/22

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


莊子曰賞罰利害五刑之辟教之末禮法度數刑名比詳

治之末也

又曰民爲外刑者金與木也爲内刑者動與過也霄人之

離外刑也金木訊之離内刑也隂陽食之免内外之刑者

唯真人能之

司馬法曰先王之治從天之道設地之冝乃作五刑以禁

民僻乃興甲兵以討不義制瑞節以通使廵狩省方以㑹

諸侯考不同正禮月正時歷考不同者正法度齊於天子法度也正禮者上下之禮也

月正時歷者月正朔名也時歷時氣正月相應也名文章車服名月爵稱文章車服所以顯有德異

尊卑使不踰制度也天子法度不從命爲亂常法也比德逆天之時比敗德不行也不順時生殺之

乃徴師於諸侯征之不㑹朝過聘則劉劉殺也諸侯背叛不㑹朝過聘

則殺廢貢職擅稱兵相侵削廢天子之命則黜不從王者法度則征

其罪而黜之也改曆史衣服文章易禮變刑則放(⿱艹石)奉王法則不之逺方娶同