Page:Sibu Congkan Sanbian341-李昉-太平御覽-136-108.djvu/12

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


晉中興書曰⿱⺾⿰𩵋禾峻作逆與祖渙許栁等將萬餘人出撗江

連舡東渡時遇西風旣濟船江中忽更東風吹舡還西岸

峻書善憙憙曰是天𦔳我固將志也

又曰郭飜武昌人安西將軍𢈔翼以帝舅之重躬徃逼飜

欲强起飜曰人性各有所短豈可强逼翼以飜舡俠小欲引就大

舡飜曰使君不以民鄙賤而辱臨之此固野人之舟也翼

俯屈入其中舡

太公六韜曰武王伐殷先岀於河吕尚爲将以四十七艘

舡濟於河

又曰天舡一名天撗以濟大水

又曰殷君爲酒池可遊舡

莊子曰顔回問於仲尼曰回嘗濟於深之泉津人操舟

(⿱艹石)神吾問焉操舟可學也曰遊善者數(⿱艹石)乃夫没人