Page:Sibu Congkan Sanbian343-李昉-太平御覽-136-110.djvu/89

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


食之皆肥麡音子兮切其西又有三河槃于虜北有黄石北地

盧水胡其表乃爲徼外後靈帝時復分蜀郡北部爲汶山郡

     白馬

漢書曰蜀之西冉駹以東北君長以十數白馬最大皆氐

𩔖也

後漢書曰白馬氐者武帝元鼎中分開廣漢西部合以爲武

都土地險阻有麻田出名馬牛羊⿰氵𭝠宻氐人勇戅抵冒貪

貨死利居於河池一名仇池方百頃四面斗絶數爲邊宼

郡縣討之則依固自守元封三年氐人反叛遣兵破之昭

帝元鳯中氐人復叛執金吾馬適建姓馬適名建等將三輔太

常徙討破之建武𥘉氐人悉附隴蜀反隗囂㓕其酋豪乃

背公孫述降漢馬援上復其王侯君長賜以印綬後囂

人隗茂反殺武都太守氐人大豪齊鍾留爲種𩔖所敬信威