Page:Sibu Congkan Sanbian351-李昉-太平御覽-136-118.djvu/5

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


又曰齊桓公欲封禪管仲曰今鳯皇不來嘉榖不生而還

蓬蒿䔧莠茂鴟梟數至

又曰留侯性多病即導引不食榖服辟榖藥而靜居行氣

漢書晁錯曰粟米布帛生於地長於是聚於力非可一日

成也數石之重中人弗勝不爲姧邪所利一日弗得而飢

寒至是故明君貴五穀而賤金玉今海内爲一土地人民

之衆不減湯禹加以亡天灾數年之旱而蓄積之未及也

何也地有遺利民有餘力生榖之土未盡墾山澤之利未

盡出也游食之人未盡歸農也

又曰宣帝即位𡻕數豐穰榖至石五錢

東觀漢記曰永平十五年上始欲征匈奴與竇固等議出

兵調度皆以爲塞外草美可不須榖馬案軍出塞無穀馬

故事馬防言常與榖上曰何以言之防對曰宣帝時五帝