Page:Sibu Congkan Sanbian424-張綱-華陽集-8-1.djvu/100

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


    凄然

 第三十八卷

  挽詞

   顯仁皇后挽詞三首

   鄭國太挽詞四首

   何丞相挽詞三首

   譚勝仲挽詞二首

   湯德廣挽詞三首

   張彦度挽詞二首

   莊弱翁挽詞二首