Page:Sibu Congkan Sanbian424-張綱-華陽集-8-1.djvu/116

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


心唯恐他族實偪以奪巳便旣欲絶其廪稍則又請

以興徙信如爾言凡失職之士將安所託處乎朕方

布大信於人命以優䘏而反動危之何以示信静言

乖謬罰其可逃延閣華資稍從降黜服我寛典毋怠

省躬

  董震轉武節大夫遙郡刺史

朕惟康濟艱難勤勞夙夜思得竭忠奮義之士付以

折衝禦侮之權因示褒優庶圖恢復爾威名夙著智

略有餘迺心不負於朝廷自率來歸之路抗志欲平

於㓂難更多斬𫉬之功眷予方念於中原𠋣重孰先