Page:Sibu Congkan Sanbian424-張綱-華陽集-8-1.djvu/124

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


朕惟皇族近親不責以吏事須歲月之及序則遷厥

官茲實祖宗舊法務隆恩寵予其敢廢具官某神明

之胄禮法是遵居無席寵之驕克有維城之譽蚤奉

朝請進列衛官歲旣十周會課來上其正扞防之秩

用昭眷遇之私服我訓詞毋㤀𩛙

  陳永錫遷職

宮庭之制典司有官以率前後左右之人以申戒令

紏禁之事其職顧不重哉以爾早奮材能數更事任

歷險阻艱難之乆靡憚 勞於出入起居之間備見

忠謹積功旣著實簡予懷其進陟於内司俾益圖於