Page:Sibu Congkan Sanbian424-張綱-華陽集-8-1.djvu/71

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  除左司謝宰相啓

  復待制謝宰執啓

  通朱相啓

  賀趙相冬啓

  丁父憂服闋上宰相啓

  服闋上執政啓

  賀鎮江孟郡王

  賀張樞宻冬啓

  賀朱相冬啓

  乞再任宮祠上宰相啓