Page:Sibu Congkan Sanbian424-張綱-華陽集-8-1.djvu/89

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  謝錢巽叔用子蒼韻

  𭔃曾公衮用前韻

  晚興二首

  次韻謝惠詩

  夜雨

  開閤

  行部至南陵題隱静寺

  𭔃𪧐隱静東軒

  次韻客舎秋懷

  次韻彦逹