Page:Sibu Congkan Sanbian424-張綱-華陽集-8-1.djvu/97

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  招親舊賞花

  安人生日

  聞大師勇决直趨北界喜而作此

  次韻王周伯和應文詩

  應文監視刈穫有詩輙和一篇恐以一飽廢

   學因而勉之

  九日用前韻

  走筆戲呈世叔伯逹二親友

  次韻周伯見贈

  用前韻