Page:Sibu Congkan Sanbian431-張綱-華陽集-8-8.djvu/127

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


︹例一︺卷二十六第四葉原闕庫本删第三葉末行賀呂相啓四字又删第五葉前三行

︹例二︺卷三十二第三葉第四葉原闕庫本於第二葉末行實我考妣積德下添一獲字以銜接第五葉首行之文

︹例三︺卷三十四第五葉第六葉原闕庫本删第四葉末行右壽星三字及第七葉首行

︹例四︺卷三十八第九葉原闕庫本改第八葉堅所生母李氏安人挽詞五首爲四首又删末行五字

又庫本卷十三欽宗乾龍節功德疏之第六章與乾龍節滿散

道場文銜接爲一篇與此本異又卷二十六庫本删卷首賀中

書啓一文而以卷二十七與詔使啓提補亦未詳其故此其三

庫本有此三失則此本之善不待言矣此本世極罕見莫友芝

邵位西書目中俱未著錄嘗於廠肆見海源閣舊藏殘帙得補

此本闕葉凡七近從常熟瞿氏鐵琴銅劍樓借校影宋鈔本又

補得闕葉七番尙闕兩葉卷二十六第四葉卷三十八第九葉諸本俱脫今無由校

補矣海寧趙萬里