Page:Sibu Congkan Xubian103-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-005.djvu/7

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   走馬安口大姦峪口又南接大黃崖口歧溝關在涿州西南三十五里即今歧溝店市

   益津關在霸州文獻通考永清縣唐置益津關復入契丹寰宇記周顯德六年收復三關遂

   於益津置霸州將軍關在薊州西北七十里接密雲縣界有把總黃崖關在薊州北

   四十里將軍𨵿東南有上下二營設把總戍守其北三十五里曰尋思峪又北十五里為柞兒峪皆

   有堡又車道峪堡在黄崖峪東又東為青山嶺口古强峪口黃松峪關在平谷縣東又

   東與密雲縣將軍石關相接𨵿北為熊兒峪關又西為熊兒峪營今邊界分屬密雲而其地則逼近

   黃村巡司在大興縣東南三十里禮賢莊巡司在大興縣東南六十

   采育巡司在大興縣東南七十里居民數千家為畿輔首鎮 本朝設巡司駐此乾

   隆二十六年有 御製采育里詩 盧 溝橋巡司在宛平縣西南三十里元置巡

   司 本朝因之王平口巡司在宛平縣西一百二十里西去沿河口九十里即金章宗