Page:Sibu Congkan Xubian109-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-011.djvu/6

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  閘又東南七里有明沙泉閘又東三里有晉祠閘又東一里有武家莊閘又東二里有關家灣閘又

  東二里有永立閘一名東汪閘又東一里有大賢閘接南和界又東有永濟閘又東南一里有龍興

  閘又南數步有廣潤閘皆明時所建引百泉水漑田小汪閘在邢臺縣西北五里其東一里

  有翟村閘又東二里有水磨閘又東四里有呉家莊閘又東北四里有張村閘又東六里有祝村閘

  又東五里有河曲閘皆明嘉靖萬厯間建引野狐達活水自呉家莊閘以下萬厯間野狐泉涸俱廢

   本朝乾隆十四年達活泉溢因其順流之勢修建翟家莊二閘以漑民田普潤閘

  河縣北明萬厯十九年建引百泉水漑田四十餘頃永賴閘在南和縣西南沙河縣界明嘉

  靖三十九年劉應節建又有博濟閘明萬厯七年建皆引狼溝河水漑田大賢閘在南和縣

  西二十里接邢臺縣界亦名均利閘其東南數里有均濟閘又北有永濟閘又灃水橋北八里有濟

  民閘亦曰通濟閘其東北又有救濟閘亦曰通惠閘又東北有賈宋閘亦曰通利閘俱元縣尹尹泰