Page:Sibu Congkan Xubian111-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-013.djvu/107

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   時從平朱守殷克王都恩振武彰武昭義節度使周大祖時卒贈尚書令︹金︺李師夔

   人以䕃為本州麴監太祖襲遼主於鴛鴦濼郡守委城遁去衆請師夔主郡事迪古鼐兵至師夔與

   其故人沈璋出降詔以師夔領節度璋佐之劇賊張勝以萬人逼城師夔度衆寡不敵偽與之和乗

   其不備使人刺勝殺之賊衆散去又擒斬别賊尹智穆是後賊衆不敢入境累遷陜西東路轉運使

   封任國公 廸古鼐舊作迪吉乃今改正沈璋永興人學進士業由武定軍節度副使累遷山

   西路都轉運使加衛尉卿從伐宋汴京平衆爭趙資貨璋獨無所取惟載書數千卷而還知潞州事

   百姓為之立祠改同知太原尹介休人張覺聚黨鈔掠璋往招之覺即日降終鎮西軍節度使

   子平宏州人登進士第世宗時累遷户部尚書拜參知政事上問民不足何也對曰古有一易

   再易之田今乃一切與上上田税之此民之所以困也又問前令内外官並舉所知未聞有舉者子

   平請當舉之官每任須舉一人其獻納皆此𩔖厯官平陽尹致仕梁肅奉聖州人天眷進士