Page:Sibu Congkan Xubian111-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-013.djvu/126

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   人夫故無嗣撫姪承祧聘宋氏未婚而殀宋亦守貞不字姑媳並持冰操數十年同州節婦宗孔履

   妻鄭氏姚燦妻趙氏葛凝祉妻彭氏張貴妻章氏朱益昻妻李氏趙運啟妻陳氏孫振祖妻董氏宗

   鳴坦妻張氏白玉妻柏氏蔣萬成妻張氏楊登翰妻畢氏張挹妻郝氏康舒泰妻司氏王道普妻張

   氏司鳳洲妻楊氏楊登陛妻王氏岳宗華妻曾氏王懋才妻范氏趙士達妻龎氏貞女宋女均乾隆

   年閒 旌王懋妻劉氏宣化人夫亡守節同縣楊朝輔妻王氏何景福妻胡氏烈婦郝

   李氏烈女李够姐均嘉慶年閉 旌王福妻張氏赤城人守正捐軀嘉慶年閒 旌

   格綳額妻于氏獨石口駐防披甲滿洲人夫亡守節又節婦德昇妻覺羅禪氏鳴勒

   洪阿妻黃氏烏林泰妻丁氏伊凌阿繼妻楊氏烏雲保繼妻那拉氏領催額爾登布繼妻劉氏均嘉

   慶年閒 旌德林妻范氏張家口駐防馬甲滿洲人夫亡守節嘉慶年閒 旌

   贇元妻董氏蔚州人夫亡守節同州節婦康益妾劉氏趙應仁妻高氏烈婦董國泰妻