Page:Sibu Congkan Xubian121-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-023.djvu/21

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   乞修嵗貢詔安國往既還以奉使稱㫖升武衞軍都指揮使六年左丞相瓜爾佳清臣岀兵安國為

   前鋒都統適臨潢泰州屬部叛先討定之再進臨潢等兩路都統追敵降其部長承安三年以營邊

   堡功詔拜樞密院事進副使致仕封道國公卒贈特進安國在軍旅十五年號令嚴明指揮士卒如

   左右手戰必身先士卒故所向輒克甚為鄰國所畏服 哈濟舊作合扎今改正棟摩穆昆瓜爾佳

   改俱見前完顔守貞希尹孫世宗愛其剛直累遷同知西京留守事治有善狀明昌四年

   拜平章政事封蕭國公守貞讀書通法律明習故事時金有國七十年禮樂刑政雜亂無貫章宗乃

   更定修正為一代法其儀式條約多守貞裁訂故明昌之治號稱清明又喜推轂善𩔖接援後進出

   知濟甫府卒諡曰肅守貞於朝廷議論及上有所問皆傅經以對上嘗與泛論人材守貞臧否無少

   隱為胥持國輩所忌竟以直罷後趙秉文上書言願陛下進君子遠小人上問為誰秉文對君子故

   相完顔守貞小人今參知政事胥持國其為天下推重如此完顏永成本名哈雅又曰