Page:Sibu Congkan Xubian121-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-023.djvu/5

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


   哩貝勒都統内外諸軍克中京六年遼耶律聶哷自立於燕京移書請和杲復書責之遣使請太祖

   臨軍定燕京太宗即位為按班貝勒同宗幹治國政天㑹三年伐宋領都元帥居京師皇統三年

   封遼越國王天德二年配享太祖廟庭大定五年諡智烈 舍音舊作斜也即斜野烏赫哩舊作忽

   魯聶哷舊作揑里按班舊作諳班今並改正貝勒改見前棟摩世祖子為咸州路副統攻上京

   中京西京俱克之又克南京為都統伐宋克汴州下河閒為元帥左都監熙宗時追封吳國王天德

   二年配享太祖廟庭大定二年徙封魯王諡莊襄子宗敘本名德夀累官參知政事世宗謂宰臣曰

   宗敘勤勞國家他人不能及也明昌五年配享世宗廟庭 棟摩改見前薩哈景祖長孫韓國

   公和卓長子穆宗命為國相太祖伐遼贊成大計實自薩哈啓之太祖正位號凡半嵗與太宗同封

   拜加為古倫烏赫哩貝勒天輔五年卒薩哈為人敦厚多智長於用人家居純儉好稼穡自始為國

   相能馴服諸部訟獄得其情當時有言不見國相事從何決毎以宗臣為内外倚重不以戰多為其