Page:Sibu Congkan Xubian131-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-033.djvu/59

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  年又於睢州淮陽郡置雎陵七年又於東徐州臨清郡置睢陵後齊并入夏邱置潼州夏邱郡後周

  改為宋州晉陵縣隋開皇初廢十八年復夏邱縣屬下邳郡唐宋為宿遷虹二縣地金興定二年

  宿遷置雎寕縣屬泗州元初廢至元十二年復置屬淮安軍十五年屬邳州明屬淮安府 本朝因

  雍正三年以縣屬邳州十一年改屬徐州府

 ︹形勢︺南界大淮左右清汴宋書王元謨傳汴泗交流唐韓愈詩

  山為城泗水為池宋蘇軾黄樓詩吕梁齬齟横絶其前四

  山連屬合圍其外宋蘇轍黄樓賦東接齊魯北屬趙魏南

  通江淮西通梁楚宋陳師道州學記山接西南東趨以及

  於海河瀠西北南注以達於淮襟帶江淮枕聯河

  洛