Page:Sibu Congkan Xubian140-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-042.djvu/5

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   為濟公卒諡曰景陳稜襄安人父峴為譙州刺史陳滅廢於家高智慧等作亂廬江舉兵相

   應推峴為主峴偽從使稜至柱國李徹所請為内應謀洩為其黨所殺稜僅以獲免文帝以其父之

   故拜開府大業三年拜武賁郎將自義安泛海擊琉球國斬其主歡斯渴刺兜煬帝征遼東稜為東

   萊留守楊元感作亂稜擊平黎陽尋奉詔於江南營戰艦至彭城賊帥孟讓阻淮為固稜潛於下流

   濟襲破之賜爵信安侯李子通等衆各數萬稜率宿衞兵擊之往往克捷超拜右禦衞將軍俄而帝

   崩棱為發喪改葬於呉公臺下慟感行路論者義之︹唐︺任瓌合肥人高祖義師起瓌至龍門

   請謁願為一介使先入關宣布威靈以收左輔乃授為招慰大使降賊孫華等説下韓城與諸將擊

   破王世充以功封管國公後平徐元朗及輔公祏拜邢州都督遷陜州卒袁傑無為人僖宗時

   盜賊充斥傑招集强壯保障一方賊凡六入傑挺身血戰度不能脱仰天大呼自刎死尸僵立者七

   日賊驚異而遁張進昭巢人事親孝母終廬墓詔旌其門賜束帛徐行周舒城人數