Page:Sibu Congkan Xubian142-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-044.djvu/111

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  陽郡故鄣縣地後漢末分置廣德縣仍屬丹陽郡

  宋書州郡志宣城太守廣德令何志云漢舊縣二漢志並無疑是吳所立元和志廣徳縣後漢分故

  鄣縣晉屬宣城郡劉宋因之齊時嘗爲郡治梁紹

  泰元年析置石封縣兼置廣梁郡陳永定二年

  陳留郡隋平陳郡廢省廣德縣改石封曰綏安屬

  宣城郡唐武德三年於縣置桃州七年州廢屬宣

  州至德二載復改綏安縣曰廣德五代南唐保大

  八年置廣德制置司文獻通考南唐以廣德屬江寕宋史地理志開寶末還屬

  太平興國四年置廣德軍領廣德建平二縣

  屬江南東路元至元十四年升爲廣德路屬江浙